Flygelskolan, Lund
Nybyggnad LM-skola 1994


Flygelskolan i Lund är en montessoriinriktad LM-skola med åldersblandad undervisning och delvis experimentell pedagogik. Den är projekterad i enlighet med kommunens program "sunda skolan" vilket inneburit möjlighet till bl a generösa rumsvolymer och sunda byggnadsmaterial. Byggnaden rymmer två hemavdelningar om vardera tre klassrum för åk 1-6, samt fritidshem. En idrottshall samutnyttjas med Östatornskolan.

Byggnaden är organiserad längs en genomgående ryggrad med tydliga entréer och alla gemensamma funktioner samlade. I mitten ligger "öppna verkstaden" - ett rum för musik, dans och gemensamma aktiviteter.

De båda avdelningarna i varsin flygel bildar tillsammans en gård, öppen mot söder och med en skyddande arkad närmast fasaden. Gården skiljer de bägge avdelningarna åt, samtidigt som den tillsammans med öppna verkstaden binder dem samman, bildar en helhet. Samtidigt som den vid vackert väder är skolans största och mest offentliga rum är den en skyddad del av skolgården när kalla vindar inte lockar till spring.

Gränser mellan allrum och klassrum består av glasade vitriner för exponering av föremål. Små upphöjda nischer kan bli teaterscener eller myshörnor. Bakom dessa finns sminkloge, förråd och trappa till ett avskilt loft. Samverkan mellan skilda rumskategorier erbjuder både avskildhet och gemenskap.

FAKTA
FLYGELSKOLAN
Musikantvägen 3, Lund.
Tel 046 - 357504


Generalentreprenad
Bruttoarea: ca 2.900 kvm (BTA)
Proj.kostnad: ca 32 Mkr
Beställare: Lundafastigheter

Publicerad i Arkitektur och skola - om att planera skolhus (Byggförlaget 1999)

Publicerad i INREDNINGS-
HANDBOKEN 1996

Foto: Åke E:son Lindman

LÄNKAR
Flygelskolan