Villa Hälsobrunnen, Lund
Om- o tillbyggnad 2008


 
Belönat med Lunds Stadsbyggnadspris 2008.

Arkitekt: Lotta Nordén