Högskolebiblioteket
Kalmar


ur BIBLIOTEKSBLADET 1998:1

Det öppna bibliotekets arkitektur
Arkitekt Klas Brunnberg kommenterar

Överenstämmelse mellan verksamhet och arkitektur är givetvis alltid det yttersta målet för ett nytt hus - man behöver inte som arkitekt vara doktrinär funktionalist för att vilja detta. Ibland är överensstämmelsen särskilt tydlig. Då handlar det inte bara om att huset svarar mot funktionen. Då är det dessutom funktionens idé, verksamhetens bärande tanke, som får komma till berättande uttryck i arkitekturen.

Så är det med det nya högskolebiblioteket i Kalmar. Samstämmigheten hos företrädare för såväl versamhet som byggande var påfallande när man för ett knappt år sedan bland fyra förslag valde ut det som utarbetats av A-plan arkitektkontor i Lund. Nu, efter förankring och finjustering av programmet, startar projekteringen inför en byggstart till hösten och inflyttning hösten 1999.

Bibliotekschefen Bertil Jansson talar entusiastiskt om förslaget som "framtidsbibliotek". I själva verket är det naturligtvis i första hand verksamhetens inriktning som pekar frammåt. Men det finns i det fysiska uttryck, Som A-plan i förslaget har givit huset, en sådan tydlig korrespondens mellan både teknik och anda i verksamhetsidén som gör huset kongenialt med denna: en uppfattbar logik, som ger överblick, arbetsmässigt vettiga förbindelser och möjlighet att hitta rätt. Men också en markant öppenhet och tillgänglighet i många olika bemärkelser, som gör att det inbjudande vetenskapliga allrum, som biblioteket skall vara, framträder tydligt som budskap till omvärld och besökare.

Att sedan den stränga logiken och det stora öppna rummet dessutom i sig rymmer möjlighet till motsats gör inte saken sämre; intimitet och mångfald, "rum i rummet", varierande rumsupplevelser, inte minst genom ögonkontakt med himlen eller omgivningen var man än befinner sig i huset - sådana bidrag till en helhet är strängt taget uttyck för paradoxer, vilket alltid kännetecknar god arkitektur.

Den yttre gestaltningen är, även den, på en gång strängt logisk och med utrymme för överaskningar. Mot den omgivande klassiska Kalmarbebyggelsen vågar A-plan visa ett modernt ansikte, som ändå i sin finlemmade form visar all respekt för denna. Inåt gården kommer hela den storslagna öppenheten till fullt uttyck. Här skapas, trots den trånga tomten, det samspel mellan husets inre och högskolans sammanbindande campusstråk, som placerar biblioteket - dess viktigaste gemensamma tillgång - i högskolans verkliga centrum.

Klas Brunnberg är arkitekt SAR och arkitekturrådgivare åt Akademiska Hus AB