Förskolan Holken, Lund
Om- och tillbyggnad 2006


 FAKTA
Förskolan Holken
Karl XI:s gata 2
222 20 Lund
Tel 046-355128

Generalentreprenad.
Bruttoarea ca 600 kvm (BTA).
Proj.kostnad ca 8 Mkr.

Samarbete med Lotta Nordén arkitektkontor.
Beställare: Lundafastigheter.