Kombiskola, Lund
Förskola/skola
Parallelluppdrag 2006
Nybyggnad Ormen Långe, Lund 2008


Syftet med parallelluppdraget var att föreslå en utformning som utan egentlig ombyggnad kan användas som både förskola och skola.

Basenheten kan innehålla antingen tre förskoleavdelningar eller två hemvister. Två sådana basenheter kan på olika sätt knytas samman av de gemensamma utrymmena.

KV. ORMEN LÅNGE
Del av Linero 1:9
Lund

Totalentreprenad.
Bruttoarea ca  1500 kvm (BTA).
Proj.kostnad ca 37 Mkr.

Samarbete med Lotta Nordén arkitektkontor.
Beställare: Lundafastigheter.
Brukare: Centrala skolförvalt-
ningen.