A-plan
Arkivgatan 16, 223 59 LUND Tel. 046 130747 Fax 046 120747 E-mail: info@a-plan.se


 
A-plan startade 1984 med MEJERIET, ett musik- och aktivitetshus i Lund. Bland våra projekt sedan dess finns bl a bostäder, skolor, bibliotek, kontor, hotell och restauranger.
Vi arbetar både offentligt och privat och på alla nivåer i byggprocessen, från skiss till bygghandling, nybyggnad såväl som ombyggnad.

Vår arkitektursyn
Vi ser varje byggnad som del i en större helhet, där tillgänglighet, ljus och gränser gör dem begripliga, användbara och vackra för många människor under lång tid.

Vi gör rumsliga snarare än bildmässiga överväganden. Vi funderar mycket över hur en människa rör sig och hittar rätt. Vi tror att hon behöver förstå sin omgivning för att kunna ta den i besittning. Vi söker tydliga samband, klara tillhörigheter och en rik rumsupplevelse.

Vi utgår inte från stilval eller formella visioner, utan betraktar varje byggnad efter sina egna förutsättningar.

Vi strävar efter byggnadstekniskt helhetstänkande med en konstruktiv logik. Vi väljer hållbara, sunda och uttrycksfulla material.

Vår arkitektursyn påverkar vårt praktiska arbetssätt, och vi fäster därför stor vikt vid;

  • Nära samråd med nyttjare.
  • Tidigt stöd från sidokonsulter vid avgörande systemval.
  • Gestaltningsansvar i alla stadier av projekteringsprocessen, från programskiss till bygghandling.
  • Uppföljning under byggtiden.

Joanna Heilig & Lars Berlin
arkitekter SAR/MSA
Sedan 2001 samarbetar vi med Lotta Nordén arkitektkontor.