Kulturmejeriet
Musik och aktivitetshus, Lund


ur Tidskriften Arkitektur 10 - 1987

DEN ALTERNATIVA ESTETIKEN?
Kommentar av Olof Hultin

Husockupationernas 60-tal hade med sig en alldeles speciell estetik, även om just det ordet knappast användes av dem som var in-blandade då. I de erövrade rummen ställdes fram vad som hittades i containrar, källare eller övergivna vindskontor. Med några burkar färg dekorerades väggar i grönt och orange, affischer dolde sprickor i väggarna och fiffiga återanvändningar av gammalt skräp såg dagens ljus.

Om detta svunna 60-tal blir jag ordentligt påmind vid ett besök i Lunds nya Kulturmejeri. Det är en anläggning, som har hela den visuella aggresivitet som spontant hörde samman med 60-talets protest.

Denna association gör mig aningen fundersam. Dels frågar jag mig om jag missat något väsentligt under de gångna 20 åren. Kanske är det bara jag som tycker att detta 80-talshus är förvillade likt 60-talets? Eller är dagens "protestestetik" verkligen likadan som för 20 år sedan? I så fall får jag bekräftat några av mina mer omhuldade fördomar… Dels ligger det något märkligt i att det anarkistiska uttrycket har kommunens Fastighetskontor som byggherre och det multinationella Skanska som entreprenör!

Som kritik är måhända detta en lättköpt poäng. Processen bakom huset har varit lång och mödosam och haft den upproriska kampens alla kännetecken. Det var först i ett sent skede som etablissemanget godkände projektet och gav det legitimitet. Men funderingarna är ändå relevanta eftersom detta är ett hus som märks, och som pockar på reaktioner, ungefär som en utmanande ungdomsklädsel.

Och visst fascinerar resultatet! Den valda arbetsmetoden har varit att använda det befintliga så långt det var möjligt, och att komplettera där det var nödvändigt.

"Det stora greppet" har inte varit arkitekternas ambition. Uppfinningsrikedomen har i stället varit stor när det gällt att återbruka byggnadens usprungliga struktur. De "postmoderna" hålen vid entrén visar sig vara hål av gamla mjölktankar! På samma smidiga sätt inordnar sig stålgolv (!), kakelplattor, tegelväggar osv i den myllrande interiören. De olika nivåer som fanns utnyttjas för att åstadkomma spännande rumssamband, som t ex det mellan caféet och den stora salen. Här i anläggningens huvudrum märks också arkitektens större inflytande; det har blivit ett dovt spännande rum med en terrasserad åskådardel där färgstarka räckesdetaljer lyser i mörkret.

Exteriören har behandlats på motsvarande frejdiga sätt, men här är problemen större. Volymerna jäser upp och sjunker in som det påkallas av behovet. Bandtäckning med plåt tar hand om anslutningar till olika takfall och till tegelmurarna. På sina ställen är resultatet fräckt, och återkallar industribyggnadens råa karaktär. Man förstår att tillfälligheterna också kombinerats med en gestaltande avsikt. Det gäller t ex utrymningsbryggorna som bildar en arkad utefter norra fasaden, längs vilken man når den lite gömda entrén. På andra sidor är emellertid tillfälligheterna övervägande; tilläggen är just inget annat än tillägg, även om en del vackra detaljer lyser upp.

Som helhet är Kulturmejeriet ett imponerande arkitektarbete i den "alternativa" sektorn. Med all respekt för detta har jag en känslaav att ett tydligare val av gestaltningsidé kunde berika arkitekturen. Det finns t ex spännande (omedvetna?) ansatser i Frank Gehrysk anda som kunde varit intressant att se utvecklat längre.