Polhemskolan, Lund
Ombyggnad gymnasieskola 2004


Polhemskolan är en av Sveriges största gymnasieskolor med ca 1.800 elever. Byggnad 5 uppfördes 1974 som verkstadshall för bl a fordonstekniska programmet efter ritningar av Lundquist & Rendahl arkitektkontor.

Ombyggnaden syftade till att inom det befintliga klimatskalet ordna klassrum, studieplatser och hörsalar mm för ca 380 elever  inom framför allt idrotts- och språkprogrammet, men även utgöra resurs för skolans undervisning i bl a drama. Stor vikt lades vid öppenhet, tillgänglighet och modern pedagogik.

Vår målsättning var att tillvarata byggnadens rymd, ljusföring, konstruktiva ordning och robusta karaktär. Ett nytt entresolplan om ca 1.100 kvm möjliggör tvåvåningshöga studietorg och klassrum med loft. Två hörsalar med gradänger, den större utformad som en black box-teater, är tillgängliga från bägge planen. I övrigt förblir byggnaden en serie öppna och höga rum med studieplatser.
Gedigna och underhållsbara material med materialmöten utan foder och lister har i stort sett uteslutit spackling och platsmålning.

Längs söderfasaden under de kraftfulla balkarna bildas ett skyddat uterum med utgångar från klassrummen.FAKTA
POLHEMSKOLAN
Trollebergsvägen 41
227 21 Lund
Tel 046-35 73 10

Generalentreprenad.
Bruttoarea ca 3.800 kvm (BTA).
Proj.kostnad ca 34 Mkr.

Samarbete med Lotta Nordén arkitektkontor.
Beställare Lunds kommun.

Publicerad i FORUM nr 4-04.


www.polhem.lund.se