Vikenskolan
Om- och tillbyggnad F9-skola 1998 och 2007


Vikenskolan byggdes 1977 som högstadieskola efter ritningar av LN-konsult i Höganäs. Tre avdelningar med klassrum, lärararbetsplatser kring en central atriumgård och specialsalar vid sidan om. Rumskategorierna var få, och det var svårt att orientera sig. Byggnaden upplevdes överallt som uteslutande.
En breddning av åldersgrupperna, undervisning i lärarlag, mer individinriktad pedagogik och integrerad fritidsverksamhet ställde helt nya krav med bl a fler sorters rum och ökad tillhörighetskänsla.

Separata entréer till klassrummen gav identitet, inte minst viktigt i de minsta barnens utemiljö, och skapade en lugnare inre miljö. Atriumgården i mitten frilades, och kommunikationslijen flyttades. Detta gav en ökad orienterbarhet  och plats för ateljéer, mediatek och andra gemensamma rum. Vitrinskåp mellan rum gav möjlighet till exponering, genomblick och kontakt.

En tillbyggnad i två plan för de äldre barnen, Maximalen, genomfördes senare. Rörelsemönstret är besläktat med de befintliga enheterna, men med en central ljusgård för arbete, uppehåll och samling.VIKENSKOLAN
Bokvägen 18, 260 40 Viken
Tel 042 - 337673

Ombyggnad till F-9 1998.
Bruttoarea ca 6.720 kvm (BTA).
Proj.kostnad ca 9 Mkr.

Tillbyggnad 2007.
Bruttoarea ca 1.500 kvm (BTA).
Proj.kostnad ca 25 Mkr.

Samarbete med Lotta Nordén arkitektkontor.
Beställare Höganäs kommun.

Foto: Ole Jais.

LÄNK
www.vikenskolan.nu